Opening Ceremony 开幕典礼
 

16th May, 2010
 
 

    
  1 NEXT >>
 
左:新加坡华族戏曲博物馆馆长卞汇滨先生 中:主宾:新闻、通讯与艺术部部长吕德耀先生;右:南洋艺术学院院长朱添寿先生
 
左:中国驻新加坡大使馆临时代办王小龙博士
 
 
卞汇滨先生致词
 
吕德耀部长致词
 
戏曲人代表卢眉桦女士致词
 
粤剧演员朱敬芬接受博物馆颁发的纪念品
 
  1 NEXT >>
Copyright © 2015 SCOM. Privacy Policy